Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wysokie oceny w rankingach

Niezależny ranking Perspektyw wysoko ocenia kierunki studiów w WSPiA

„Administracja” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej to najlepszy kierunek studiów w Polsce i na Podkarpaciu wśród uczelni niepublicznych. Tak wynika z „Rankingu Kierunków Studiów 2017” przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Ponadto w zestawieniu, jako jedyne z Podkarpacia znalazły się prowadzone przez WSPiA studia na kierunku „Prawo”.

WSPiA od 2007 r. nie bierze udziału w „Rankingu Szkół Wyższych” miesięcznika Perspektywy. – Mimo zajmowania w przeszłości wysokich miejsc w tym rankingu, nasza Uczelnia 10 lat temu uznała je za nie w pełni obiektywne. Prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej już wtedy zwracał uwagę, że najlepiej pozycję danej uczelni może pokazać tylko ranking kierunków studiów. Bardzo nas cieszy, że te sugestie zostały wzięte pod uwagę i powstał obiektywny ranking pokazujący kandydatom, który kierunek i uczelnie warto wybrać. Tegoroczny „Ranking Kierunków Studiów” miesięcznika Perspektywy przygotowywany jest wyłącznie na podstawie danych zebranych przez autorów opracowania. Jest to zgodne z naszymi wyobrażeniami o rankingach, do których dane nie są opracowywane przez uczelnie. O niezależności i obiektywizmie świadczy także to, że w Rankingu sklasyfikowane są wszystkie uczelnie prowadzące studia I i II stopnia na danym kierunku oraz posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Zestawienie przygotowywane jest na podstawie danych z MNiSW, POL-on, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i ZUS.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 to uporządkowana informacja o 61 najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Opiera się na kilkunastu wskaźnikach zgrupowanych w sześciu kryteriach. Pod uwagę brane są m.in. ocena uczelni przez kadrę akademicką, ekonomiczne losy absolwentów, preferencje pracodawców, potencjał akademicki, efektywność naukowa i potencjał dydaktyczny.

„Administracja” - najlepsza w WSPiA

W zestawieniu dotyczącym kierunku „administracja” znalazły się dwie duże uczelnie niepubliczne z Podkarpacia. Najwyższej oceniono WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Okazała się ona najlepsza w regionie w kategorii: ekonomicznych losów absolwentów, preferencji pracodawców, uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz oceny przez kadrę akademicką. Warto zaznaczyć również, że według Rankingu Kierunków Studiów „administracja” w WSPiA jest najlepsza wśród uczelni niepublicznych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całym kraju.

„Prawo” - piąte miejsce w Polsce!

W przypadku kierunku „prawo” WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa została sklasyfikowana w Rankingu jako jedyna uczelnia z Podkarpacia, zajmując jednocześnie piąte miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

Wyniki Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017 pokazują, że dobrze przygotowane, prowadzone w nowoczesny i ciekawy sposób kierunki studiów w WSPiA są doceniane przez kandydatów, pracodawców i środowisko naukowe. Zestawienie Perspektyw dowodzi także, że WSPiA to uczelnia dająca praktyczne wykształcenie i dostosowująca się do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

„5” dla kierunku „Administracja”

Kierunek „administracja” prowadzony przez WSPiA uzyskał bardzo wysoką ocenę PKA. Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w uczelni zasługuje na wyróżnienie, czyli odpowiednik „6”. W pozostałych 6 kategoriach „administracja” w WSPiA otrzymała „5”. Na wysoką ocenę PKA zasłużyły: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.


Przeczytaj więcej informacji o studiach w WSPiA...

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.