Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, NOWOŚĆ!

Kształcenie specjalistów w obszarze Przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych ekspertów, gotowych do podjęcia służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, KAS i wielu innych).

Zajęcia na tym kierunku dotyczą różnych rodzajów i przejawów przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Dzięki szerokiej gamie wykładowców-praktyków studenci nabędą umiejętności potrzebne do rozpoznawania tych przestępstw i skutecznego ich zwalczania. Studenci tej specjalności będą dysponowali zasobem informacji o praktycznych narzędziach zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz o rozwiązaniach strukturalnych, które należy wprowadzać w instytucjach publicznych w celu tworzenia optymalnych warunków dla zastosowania tych narzędzi.

Studenci poznają najskuteczniejsze taktyki i techniki operacyjne oraz nowatorskie rozwiązania praktyczne i techniczne w tej dziedzinie. Ważnym aspektem uwzględnionym w programie tej specjalności jest współpraca międzynarodowa organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zastosowanie narzędzi takich jak np.: Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Nakaz Dowodowy, międzynarodowa wymiana informacji kryminalnych, a także wykorzystanie potencjału instytucji międzynarodowych takich jak np. Interpol, Europol, Frontex czy OLAF.

Program obejmuje m.in.: analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej, zjawiska terroryzmu i jego odmian; środki prawne ich wykrywania; narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Praca dla absolwenta specjalności Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi:

 • funkcjonariusze organów ścigania m.in. Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych (ABW, CBA, AW, SWW, SKW);
 • funkcjonariusze Służby więziennej;
 • Krajowa Administracja Skarbowa;
 • pracownicy organów administracji publicznej.

Osoby-eksperci:

 • Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),
 • dr Robert Bahlys (b. pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji),
 • Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 • dr Paweł Chomentowski (b. funkcjonariusz CBŚ Policji oraz ABW, b.zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+), wiceprezes PGE Arena Gliwice
 • dr Agata Furgała (b. doradca wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, b.wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, odpowiedzialny m.in. za krajową strategię antyterrorystyczną oraz w zakresie przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, b. przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Współpracy operacyjnej w bezpieczeństwie wewnętrznym UE - COSI),
 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),
 • Monika Sokolowska (funkcjonariusz Policji, Naczelnik Wydziału Walki z Handlem Ludźmi w KGP)
 • insp. dr Maria Hapunik (naczelnik wydziału operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku),
 • dr Małgorzata Chackiewicz (funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie),
 • Tomasz Trzos (wieloletni funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach, obecnie Naczelnik Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości).