Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Wysokość czesnego

Studia w Uczelni są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.
W roku 2021 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 6 mln 660,7 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W 2020r. studenci II roku WSPiA, korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc nawet do 2739 zł.

W roku akademickim 2023/2024 studenci mają możliwość wyboru następujących wariantów opłaty za studia na wszystkich kierunkach:

( I rok - studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie )

     STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

590 zł/m-c
(10 rat w roku)

opłata za semestr wynosi:

2950 zł

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
5700 zł

       STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

5 nieoprocentowanych rat w semestrze:

520 zł/m-c
(10 rat w roku)

opłata za semestr wynosi:

2600 zł

 

Możliwość opłacenia całego roku z góry z bonifikatą
w wysokości 200 zł! (100 zł za semestr)

Opłata z bonifikatą:
5000 zł

 

WARIANT BEZ ZNIŻKI W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.


To nas wyróżnia:

 • Poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
 • W ramach Programu Lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (którzy rozpoczęli studia w WSPiA w roku akademickim 2023/2024) otrzymają do 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
 • Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia.
 • System Edukacji Dodatkowej (BED) – każdy student WSPiA może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć, m.in.: studiów podyplomowych, kursów i warsztatów pozwalających na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, które są bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy.

W  opłacie za studia otrzymujesz m.in.:

 • Zajęcia dydaktyczne,
 • Drugi kierunek i drugą specjalność bezpłatnie!
 • Bezpłatne egzaminy i zaliczenia!
 • Program lojalnościowy!
 • TANIE ZAKWATEROWANIE w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim 183 studentów studiów stacjonarnych WSPiA może skorzystać z zakwaterowania w 34 mieszkaniach zlokalizowanych blisko Uczelni. Opłata z mediami wynosi już od 350 do 420 zł miesięcznie!
 • BON EDUKACJI DODATKOWEJ otrzymywany w ramach opłaty za studia, pozwala każdemu studentowi skorzystać z dodatkowych zajęć, bezpłatnych kursów i warsztatów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które są bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy. W ramach BED możesz zaoszczędzić nawet 1700 zł wybierając dofinansowane studia podyplomowe.
 • SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ DO STYPENDIÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA Systemem stypendialnym objęta jest większość studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Student może wnioskować o stypendium socjalne, rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, a w uzasadnionych sytuacjach o zapomogę. W lutym 2022 roku maksymalna łączna wysokość świadczeń może wynieść 2435,00 zł miesięcznie!
 • STYPENDIA Z BUDŻETU UCZELNI Są to stypendia dla: najlepszego studenta WSPiA, najlepszych studentów Kolegiów oraz dla najlepszego sportowca.
 • PROGRAMY ZAGRANICZNE Umożliwiamy studentom udział w europejskim programie Erasmus Plus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyki zagranicą.
 • PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE WSPiA jest liderem w pozyskiwaniu funduszy na dodatkowe zajęcia dla studentów! Wartość projektów, które do 2023 r. zrealizuje Uczelnia to ponad 71 mln zł. Studenci mogą m.in. skorzystać z płatnych staży zawodowych, bezpłatnych szkoleń i zajęć praktycznych.
 • JĘZYKI OBCE Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOLES. Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczy się języka obcego przez 140 godzin obowiązkowo, natomiast studenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się języka obcego przez 220 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) studenci mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego biznesowego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo).
 • STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI PRAWA - KURS NA APLIKACJE PRAWNICZE To dodatkowe studium oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Przygotowuje on do zdania egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze.
 • BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów studiów niestacjonarnych.
 • RESTAURACJA „W OGRODACH” to smaczne i tanie obiady abonamentowe.
 • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH Do Twojej dyspozycji oddaliśmy bardzo dobrze wyposażoną siłownię. Będąc studentem możesz ćwiczyć za darmo! Nie potrzebujesz opłacać żadnego karnetu. Dodatkowo zapisz się do sekcji sportowej i szlifuj formę m.in. na policyjnym torze przeszkód.
 • WIRTUALNA UCZELNIA, WIRTUALNA KWESTURA I POCZTA STUDENCKA Logując się do swojego indywidualnego konta masz dostęp do wszystkich informacji związanych z studiami, możesz to zrobić z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.
 • NOWATORSKI „SYSTEM KSZTAŁCENIA STUDENTÓW” (SKS) Celem systemu jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania. System realizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Nowoczesna Uczelnia”.
 • EDUKATOR Jest to pomoc dydaktyczna ułatwiająca studentom zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i  kwalifikacji. Znajdziesz tam: treść merytoryczną, repetytoria, pomoce naukowe, casusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.
 • SBS, CZYLI „STEP BY STEP - KROK PO KROKU” Nasi studenci nie mają już tradycyjnej sesji. W miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Student systematycznie, przez cały semestr, zalicza tematy omawiane na wykładach. Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”.
 • DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE Od wielu lat realizujemy nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla naszych studentów.
 • UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 10, nie częściej niż co dwa tygodnie.

 

Rozpoczynając i kończąc studia licencjackie w WSPiA - jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego. Otrzymujesz:

▶ zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,

▶ do 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów studiów II stopnia na WSPiA),

▶ do 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,

▶ do 30% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.