Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

To nas wyróżnia

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jako najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu, cieszy się uznaniem i szacunkiem, a jej powstanie w 1995 roku zostało zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisane do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod nr 75.

Dlaczego warto studiować w WSPiA?

Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną w województwie podkarpackim, a nawet w całej wschodniej Polsce, która może poszczycić się uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. To nie tylko podnosi status WSPiA do rangi uczelni akademickiej, ale także umieszcza nas w elitarnej grupie najlepszych uczelni w Polsce.

Wchodzimy na nowy poziom nauczania!

W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Kampus WSPiA

Od początku swego istnienia inwestujemy we własną bazę dydaktyczną. Nowocześnie wyposażony kampus, o powierzchni ponad 21 tys. m², znajduje się w samym centrum Rzeszowa i otwiera przed studentami wiele możliwości. Mają oni bowiem dostęp do trzech nowocześnie wyposażonych budynków, w którym znajdują się m.in.: sala rozpraw, laboratoria oraz pracownie kryminalistyczne, strzelnica elektroniczna czy pełnowymiarowa hala sportowa. 

W 2016 otworzyliśmy Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Mieszczą się w nim: Laboratorium Kryminalistyczne (z pracowniami: Identyfikacji Kryminalistycznej, Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej oraz Badań Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Pracownia Balistyki), a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

Szereg zaawansowanych symulatorów oraz narzędzi, w które wyposażone są nasze obiekty, pozwala studentom zdobywać praktyczne umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji, magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich (drugiego stopnia) na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”. Jesteśmy także pierwszą uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

WSPiA wyróżnia także to, iż jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!

Według niezależnych ekspertów, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce. WSPiA może pochwalić się wysoką zdawalnością na aplikacje oraz jakością kształcenia studentów na kierunku „PRAWO".

Pozytywne oceny PKA

Wszystkie prowadzone przez nas kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami, otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnia społeczna

Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Naszym założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z opłaty za studia przeznaczamy na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus, znakomite warunki studiowania, a przede wszystkim konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami! 

Jedna opłata, wiele możliwości

WSPiA oferuje jedne z najniższych – w porównaniu z innymi uczelniami niepublicznymi – opłat za studia. Poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia - nasza Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Możesz mnożyć swoje kompetencje, studiując drugi i kolejny kierunek, a także decydując się na więcej specjalności czy zajęć - bez dodatkowych kosztów! Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne obejmujące m.in. zasady płatności.

To oczywiście nie koniec!

W OPŁACIE ZA STUDIA OTRZYMUJESZ TAKŻE:

Dodatkowe zajęcia umożliwiające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji

Prowadzone przez nas kierunki studiów, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie uniwersalnego wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną. W WSPiA w ramach opłaty za studia nasi studenci otrzymują Bon Edukacji Dodatkowej, obejmujący bezpłatne kursy i warsztaty, pozwalające na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Potwierdzane są one certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to naszym absolwentom na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach).

Oferujemy studentom WSPiA następujące specjalistyczne kursy m.in.: doradztwa podatkowego, księgowości, kadry i płac, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia z języka angielskiego zaawansowanego. A także kilkanaście dofinasowanych w ramach BED studiów podyplomowych. 

Studium praktycznej nauki prawa - przygotowujące do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze

To dodatkowebezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom IV i V roku na kierunku „prawo”, którzy pod okiem kadry naukowej, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów. Studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

EDUKATOR

Dla każdego przedmiotu opracowany jest „Edukator” będący pomocą dydaktyczną ułatwiającą studentom zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Jest on generatorem treści merytorycznych, repetytoriów, pomocy naukowych, casusów, wyciągów z orzeczeń sądowych itp. dostępnych dla studenta na jego indywidualnym koncie wirtualnym.

Języki obce

Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczy się języka obcego przez 140 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) ma możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo).
Studenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się języka obcego przez 220 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo).
Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. Prowadzona jest przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Egzaminy na certyfikaty odbywają się na Uczelni. Najlepszym refundujemy koszt egzaminu.

WSPiA jest centrum egzaminacyjnym TOLES. Nie pobieramy dodatkowych opłat za naukę języków obcych.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia

Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajecia dla studentów niestacjonarnych

Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Profilaktyka medyczna

Dbając o zdrowie studentów organizujemy profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy także w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

Programy zagraniczne

Umożliwiamy studentom udział w europejskim programie Erasmus Plus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyki za granicą.

DODATKOWO SKORZYSTASZ Z PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH:

Program lojalnościowy

Rozpoczynając i kończąc studia licencjackie w naszej Uczelni - stajesz się automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego. Dzięki temu otrzymujesz szereg profitów, które pozwolą Tobie lub Twoim bliskim taniej studiować w WSPiA: 

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,
  • do 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów studiów I i II stopnia na WSPiA),
  • do 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,
  • do 30% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci mają prawo do korzystania: z pomocy Akademickiego Biura Karier, różnych form kształcenia w WSPiA, z organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych.

Najwyższe stawki stypendiów wśród uczelni niepublicznych w regionie

Studenci WSPiA mogą w pełni skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań dzięki różnym formom pomocy społecznej. Są to stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga. Co ważne, od stycznia 2024r. maksymalna kwota łączna wszystkich świadczeń materialnych wzrosła z 2700 zł aż do 3500 zł! Są to jedne z najwyższych stawek stypendialnych wśród uczelni niepublicznych na Podkarpaciu.

Nagrody dla najlepszych absolwentów

Nagradzamy absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim

Chcąc zapewnić studentom tańsze, a zarazem lepsze warunki mieszkaniowe, WSPiA jako jedyna uczelnia w Polsce zapewnia studentom zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

Jesteśmy właścicielem 40 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 2949 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni, stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki ponad 217 studentom studiów stacjonarnych. Opłaty są bardzo niskie i zaczynają się już od 450 zł miesięcznie.

Tanie obiady abonamentowe

Specjalnie dla Ciebie w kampusie Uczelni przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie powstała restauracja „W ogrodach”. Zbudowane w klimacie południowym wnętrza przyciągają atrakcyjnym wyglądem i niepowtarzalnym klimatem. Restauracja składa się z dwóch części. W jednej można kupić dania restauracyjne, w drugiej – pizzę i spaghetti. Dla naszych studentów przygotowaliśmy również ofertę smacznych i - co najważniejsze dla studentów – bardzo tanich obiadów abonamentowych. Restauracja dysponuje ponad 70 miejscami oraz atrakcyjnym patio w ogrodach.


WSPiA TO RÓWNIEŻ:

Klinika Prawa, Klinika Administracji, Klinika Przedsiębiorczości, Centrum Mediacji

Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (futsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Uczelnia przyjazna studentom

Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 10, nie częściej niż co dwa tygodnie.

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.