Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Profil absolwenta

Innowacyjna oferta dydaktyczna WSPiA na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, będąca odpowiedzią na aktualne wyzwania współczesnego państwa, przygotowuje wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych, społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

Specyfika zawodów związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego wiąże się z umiejętnością pracy w warunkach kryzysu i stresu, umiejętnością priorytetyzowania zadań oraz rozstrzygania wątpliwości związanych z wykonywaną pracą zawodową, do czego będzie przygotowany nasz absolwent.

Wszechstronna wiedza oraz szereg umiejętności sprawiają, że absolwent „Bezpieczeństwa wewnętrznego” zdolny jest do podjęcia zatrudnienia w różnych służbach sektora administracji publicznej, inspekcjach i strażach ściśle związanych z sektorem bezpieczeństwa, jak również na całym rynku, gdzie problematyka bezpieczeństwa stanowi coraz bardziej intratny cel aktywności zawodowej.

Absolwent studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne" będzie mógł podjąć pracę m.in. w:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Wojsku Polskim,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Służbie Więziennej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnym Biurze Śledczym Policji,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • Służbie Ochrony Państwa,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Służbie Ochrony Kolei,
 • firmach ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych,
 • urzędach wojewódzkich i miejskich (wydziały zarządzania kryzysowego),
 • Straży Miejskiej i Gminnej,
 • korporacjach i firmach prywatnych m.in. zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych i imprez masowych.