Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kryminalistyka i kryminologia

Specjalność ta ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, nauk penalnych, a także nauk społecznych absolwent uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę o przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych patologiach społecznych. Pozwoli to na zrozumienie procesów zachodzących w społeczeństwie oraz na właściwą, profesjonalną reakcję na te zjawiska. Specjalność przygotowuje teoretycznie i praktycznie w zakresie problematyki ujawaniania, analizowania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych pozostawionych na miejscu zdarzenia oraz ich zabezpieczania.

Studia drugiego stopnia z zakresu kryminalistyki i kryminologii są znakomitym uzupełnieniem wiedzy i szansą na zdobycie praktycznych umiejętności dla absolwentów kierunków prawa, studiów I stopnia z bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii czy bezpieczeństwa narodowego. Są też skierowane do absolwentów innych kierunków jako oferta, która wyposaży studenta specjalistyczne umiejętności diagnozowania przyczyn i źródeł przestępstw, analizy zachowań patologicznych oraz krytycznej oceny zjawisk społecznych.

Program kryminalistyki i kryminologii obejmuje m.in. problematykę wiktymologii kryminalnej, badań osób w celach dowodowych, technik kryminalistycznych czy źródeł patologii i przestępczości.

Praca dla absolwenta specjalności Kryminalistyka i kryminologia:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna;
 • organy wymiaru sprawiedliwości;
 • organy administracji bezpieczeństwa publicznego;
 • firmy ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne;
 • urzędy administracji publicznej: kurator, mediator i pracownik socjalny.

Przedmioty obligatoryjne, m.in.:

 1. Teorie kryminologiczne.
 2. Badania osób w celach dowodowych.
 3. Problematyka kryminogenezy.
 4. Środki odurzające a przestępczość.
 5. Czynności taktyczno-kryminalne.
 6. Wiktymologia kryminalna.
 7. Nowe techniki kryminalistyczne.

Osoby-eksperci:

 • dr. hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości)
 • Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),
 • Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 • dr Agata Furgała (b. doradca wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, b.wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, odpowiedzialny m.in. za koordynację współpracy z Policją, Strażą Graniczną, PSP i Służbą Ochrony Państwa, b. przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Współpracy operacyjnej w bezpieczeństwie wewnętrznym UE - COSI),
 • dr Robert Bałdys (b. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji)
 • dr Paweł Chomentowski (b. funkcjonariusz CBŚ Policji oraz ABW, b.zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+), wiceprezes PGE Arena Gliwice
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska (b. funkcjonariusz Policji, b.prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),
 • mł. insp. Andrzej Bodzioch (Dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, biegły sądowy z zakresu mechanoskopii, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • Magdalena Kruczek (naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie),
 • Monika Sokołowska (funkcjonariusz Policji, Naczelnik Wydziału Walki z Handlem Ludźmi w KGP)
 • dr mł. insp. Maria Hapunik (naczelnik wydziału operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ekspert z zakresu technik i taktyk przesłuchań oraz profilowania kryminalnego),
 • Alena Myrda (b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie),
 • Dariusz Kozłowski (b. funkcjonariusz Policji i CBA, B. Zastępca Szefa Delegatury CBA w Rzeszowie).

 

Przedstawiając powyższe informacje jako wkład merytoryczny do wykorzystania przy działaniach promocyjnych pozwolę sobie dodać, że zakres i udział wskazanych ekspertów w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (nieetatowych pracowników WSPiA) musi zostać wcześniej skonsultowany z bezpośrednio zainteresowanymi, z uwagi na ich podstawowe miejsce zatrudnienia, co jest szczególnie istotne dla czynnych funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy mają obowiązek uzyskiwania zgody na udział w takich przedsięwzięciach.