Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe, NOWOŚĆ!

Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe 

Obronność jest dziedziną bezpieczeństwa narodowego stanowiącą o sprawności każdego państwa. Wydarzenia na arenie międzynarodowej związane m.in. z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, zredefiniowaną rolą jaką odgrywa Sojusz Północnoatlantycki NATO i kraje będące jego członkami, a zwłaszcza Polska — to wyzwania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego zmuszające wszystkie kraje, a Polskę w szczególności, do priorytetowego traktowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa militarnego i przygotowania obronnego. Zmiany wprowadzane obecnie w prawnych podstawach funkcjonowania państwa, jak i stałe zwiększane nakłady finansowe i osobowe na obronność są najlepszym dowodem aktualności i potrzeby kształcenia studentów na tym kierunku.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną współcześnie obserwujemy wzajemne przenikanie się zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, nazywane często zjawiskiem transsektorowości bezpieczeństwa. Specjalność ta pozwoli studentom na pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa. Studenci nabędą umiejętności diagnozowania i analizy zewnętrznych uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa i ich korelacji z zagrożeniami wewnątrz kraju. Uzyskają wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego.

Zostaną też wyposażeni w wiedzę obejmującą m.in.:

  • historię współczesnych konfliktów zbrojnych;
  • wojnę hybrydową i metody prowadzenia działań w jej zakresie;
  • rolę administracji publicznej w narodowym systemie obronnym;
  • rolę Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej;
  • programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsce organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Kierunkowe wykształcenie z obszaru Przygotowania obronnego i bezpieczeństwa militarnego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa militarnego.

Praca dla absolwenta specjalności Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe:

  • przygotowanie do objęcia stanowisk kierowniczych w m.in.: Wojsku Polskim, instytucjach sektora bezpieczeństwa powszechnego,  instytucjach z obszaru zarządzania kryzysowego, międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, organach administracji publicznego szczebla centralnego i regionalnego.

Osoby-eksperci:

  • Dr hab. gen. dyw. Tomasz Bąk, m.in. b.dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
  • Dr Paweł Luczkowski, b. Szef Wojewódzkiego sztabu Wojskowego w Rzeszowie
  • Mgr Grzegorz Świszcz, b. wieloletni zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
  • Dr Grzegorz Krzeszowski, absolwent „EMBA (Executive Master of Buisness Administration)" oraz Apsley Business School- London, b. Doradca Wicemarszałka Senatu RP, brał udział w misjach pokojowych m.in. w Iranie, czy na Ukrainie.