Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

Ukończenie studiów na tej specjalności pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego. Kończący tą specjalność będzie miał podstawę aplikowania do pracy niemalże we wszystkich instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym i niepublicznym, rządowym i samorządowym.

Program tej specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne oraz związane z etyką zawodową. Studenci studiujący na tej specjalności zdobywają umiejętności teoretyczne, które pozwalają im na poznanie podstaw funkcjonowania służb. Uzyskują także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjonowania laboratorium kryminalistycznego. Dobór przedmiotów pozwoli studentom na zapoznanie się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci zdobędą ekspercką wiedzę z wielu dziedzin m.in. prawa karnego, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; praw i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych, roli podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, zasad udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia czynności operacyjnych i procesowych, czy ochrony granic i przestępczości transgranicznej.

Praca dla absolwenta specjalności Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa,
 • Służba Ochrony Państwa;
 • służby specjalne (ABW, CBA, AW, SWW, SKW).

Przedmioty obligatoryjne:

 1. Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku.
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy.
 3. Strzelnica elektroniczna.
 4. Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 5. Laboratorium kryminalistyczne.
 6. Finansowanie służb mundurowych.
 7. Służby bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach.

Osoby-eksperci:

 • Dominik Tracz (b. Komendant Główny Straży Granicznej),
 • Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie),
 • dr Agata Furgała (b. doradca wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w MSWIA, odpowiedzialny m.in. za koordynację współpracy z Policją, Strażą Graniczną, PSP i Służbą Ochrony Państwa, b. przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Współpracy operacyjnej w bezpieczeństwie wewnętrznym UE - COSI),
 • dr Paweł Chomentowski (b. funkcjonariusz CBŚ Policji oraz ABW, b.zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. Szef Bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego 2012+), wiceprezes PGE Arena Gliwice
 • dr hab. Anna Świerczewska-Gąsiorowska (b. funkcjonariusz Policji, b.prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie),
 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),
 • Alena Myrda (b. funkcjonariusz Policji , b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo­ Śledczego KWP w Rzeszowie),
 • Konrad Wolak (b. funkcjonariusz Policji, b. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, wiceprezes jednej z największych na Podkarpaciu firm ochrony osób i mienia),
 • Grzegorz Świszcz (b.zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa),
 • dr Dariusz Ralowski (b. funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowany ratownik medyczny)
 • dr Małgorzata Chackiewicz (b. funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej)
 • Dariusz Kozłowski (b. funkcjonariusz Policji i CBA, B. Zastępca Szefa Delegatury CBA w Rzeszowie)
 • Dr Joanna Herda-Jarecka (SSSC w Izbie Celnej).