Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Obsługa Celna

Student tej specjalności pozna wiedzę i umiejętności rzadkie, ale ogromnie pożądane i wielce perspektywiczne na polskim i unijnym rynku pracy. Choć studia związane z obsługą celną są trudne, za to dają wszechstronną wiedzę nie tylko o celnictwie – organach celno-skarbowych, prawie i procedurach celnych, taryfie celnej i podatkach, wzajemnych relacjach między biznesem i organami celno-podatkowymi, a także o logistyce oraz transporcie i spedycji międzynarodowej.

W istocie to pasjonujące studiowanie ogromnie zróżnicowanej, wszechstronnej wiedzy skoncentrowanej na potrzebach zarówno biznesu jak i instytucji kontroli międzynarodowego obrotu towarowego. Przede wszystkim dotyczy to funkcjonowania służby celno-skarbowej, jej funkcjonariuszu nie tylko strzegących naszych interesów bezpośrednio na granicach, ale i wewnątrz kraju, kontrolujących poprawnych zasad handlu międzynarodowego, bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw, wspierających przedsiębiorców w ich uczciwej konkurencji z partnerami zagranicznymi i zwalczania nieuczciwych praktyk jakie stosowane są niekiedy przez zagranicznych handlowców.

 

Absolwenci tej specjalności potencjalni specjaliści, menedżerowie w biznesie międzynarodowego obrotu towarowego, przedsiębiorstw handlu zagranicznego, agencji celnych, branży międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki.

Równocześnie jednak ta rzadka specjalizacja prezentowana przez jej absolwentów jest pożądaną zarówno w urzędach Krajowej Administracji Skarbowej jak i Straży Granicznej, Policji czy urzędach samorządu terytorialnego i gospodarczego.

W samych agencjach celnych brak jest w Polsce agentów, a absolwenci tej specjalności mogą być wpisani na polską listę agentów celnych. A przecież zdobyta wiedz i umiejętności dają im znaczącą przewagę konkurencyjną nie tylko na lokalnym , podkarpackim czy ogólnopolskim , ale i unijnym rynku pracy.


Przedmioty:

· Zasady polityki celnej

· Prawo celne UE i Polski

· Określenie wartości celnej

· Procedury celne w prawie UE

· Obsługa celna międzynarodowych łańcuchów dostaw

· Ogólny system preferencji taryfowych

· Regulacje okołocelne w UE

· Customs compliance w obsłudze celnej

· Dokumentacja transportu międzynarodowego

· Logistyka celna

· Cyfryzacja i informatyzacja systemów obsługi celnej

· Ograniczenia w eksporcie i imporcie

· Administracja celna w UE