Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Psycholog w zarządzaniu

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Celem specjalności Psychologia w zarządzaniu jest zapoznanie studenta ze standardami skutecznego zarządzania i kierowania zespołami pracowników. Szczególny jednak nacisk jest położony na nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w codziennej działalności, takich jak np. umiejętność skutecznego wywierania wpływu, przekonywania innych, praktycznej selekcji i oceny pracowników, rozwiązywania konfliktów, motywowania itp. 

Nowoczesny menedżer to prawdziwy lider, który wie jak ważne - w zarządzaniu firmą -jest opanowanie technik wspomagających efektywne kierowanie pracownikami i wpływanie na decyzje partnerów biznesowych.

Rzetelna wiedza i praktycznie wyćwiczone umiejętności pozwolą na bycie liderem, kształtowanie kultury organizacyjnej firmy, pozytywny wpływ na pracowników i dobrą współpracę z kontrahentami.

Studiowanie tej specjalności daje możliwość przećwiczenia -w realnych warunkach biznesowych- pod okiem specjalistów (praktyków) wszystkich aspektów funkcjonowania menedżerów w nowoczesnej organizacji  z wykorzystaniem etycznych i nowoczesnych metod opartych na psychologii. 

Podczas studiów na tej specjalności student:

 • pozna mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem i postawami oraz nauczy się budować
  i utrzymywać relacje z klientami,
 • nabierze śmiałości w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych
  w sytuacjach służbowych,
 • nauczy się identyfikować i rozwiązywać trudne sytuacje powstające w trakcie procesu sprzedaży
 • zdobędzie kompetencje miękkie i twarde w obszarze budowania i zarządzania zespołami,
 • dowie się, w jaki sposób kierować pracownikami, motywować ich oraz rozwijać
  ich kompetencje,
 • podniesie kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w dziale marketingu
  lub dziale personalnym,

Absolwent tej specjalności ma możliwość pracy we wszystkich organizacjach zatrudniających pracowników, m. in. jako:

 • menedżer średniego i wyższego szczebla,
 • negocjator w dziale obsługi klienta,
 • menager odpowiedzialny za koordynację procesu komunikacji z kluczowymi klientami,
 • konsultant – negocjator w dziale HR,
 • konsultant w firmach doradczych.

Wybrane przedmioty na specjalności: Psychologia w zarządzaniu

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kultura organizacji
 • psychologia społeczna
 • psychologia zarządzania
 • racjonalność i irracjonalność w procesie podejmowania decyzji
 • psychologia HR i PR,
 • psychologia tworzenia prezentacji oraz wystąpień publicznych,
 • psychologia zachowań konsumenckich i reklamy.