Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie i prawo w biznesie

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Specjalność Zarządzanie i prawo w biznesie pozwala na nabycie kompetencji menadżerskich przy jednoczesnym zdobyciu wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa podatkowego i inne. Zaproponowany program studiów stanowi podwaliny do budowania i rozwoju własnej kariery zawodowej w szeroko rozumianym biznesie, chociaż specyfika oferowanej specjalności nie ogranicza się wyłącznie do tej sfery.

W trakcie edukacji wzbogaconej zajęciami praktycznymi, studenci poznają zasady współpracy biznesu z otoczeniem, w tym z administracją publiczną jak również zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent uzyska przygotowanie umożliwiające zatrudnienie w podmiotach gospodarczych o różnej wielkości (od najmniejszych po korporacje działające na rynku międzynarodowym) i różnym profilu działalności. Ponadto absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji w kadrze zarządzającej jak i administracji publicznej.

Biorąc pod uwagę znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z otoczeniem zewnętrznym, zdobyta -w toku studiów - wiedza pozwoli wykorzystać kompetencje absolwenta w różnych obszarach funkcjonalnych, np. w działach organizacyjno- administracyjnych, finansowo- księgowych, działach zajmujących się sprzedażą, logistyką a kończąc na działach marketingu.

Wybrane przedmioty na specjalności: Zarządzanie i prawo w biznesie:

1) Nowoczesne koncepcje zarządzania

2) Menager w organizacji

3) Podejmowanie decyzji

4) Informatyczne narzędzia zarządzania

5) Umowy cywilnoprawne

6) Publiczne prawo gospodarcze

7) Podejmowanie działalności gospodarczej

8) Prawo zamówień publicznych

            Zajęcia dydaktyczne – w ramach powyższej specjalności – prowadzą specjaliści związani z biznesem m. in.: Dr Leszek Piczak- Dyrektor Biura Zarządu, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., mgr Paweł Baszak- Dyrektor Zarządzający,  MOONBITE  S.A. Rzeszów (Software House wdrażający autorskie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą on-line, serwisami www oraz systemami klasy B2B, a także aplikacje wspomagające planowanie i organizację zadań́ w przedsiębiorstwie wraz z systemami CRM), Mgr Wojciech Pitura – Prezes Zarządu Revas - Business Simulation Games, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych.