Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ochrona danych osobowych

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.
 11. Istnieje możliwość dofinansowania podejmowanych przez Państwa Studiów Podyplomowych na kierunku "Ochrona danych osobowych".
  W tym celu należy dokonać zgłoszenia w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1502636 i zgłosić się do operatora, który dofinansowuje szkolenie.
  Informacje dotyczące studiów podyplomowych w  WSPiA objętych dofinansowaniem znajdą Państwo pod adresem: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie - Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych (IOD) – dawny ABI. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko.

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Wykładowcy firmujący kierunek:

 • dr hab. Stanisław Rysz,
 • dr Stanisław Hady-Głowiak,
 • mgr Magdalena Borowik,
 • mgr Dariusz Kozłowski,
 • Mgr Alicja Trygar.

Plan studiów obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Europejskie i krajowe podstawy prawne ochrony danych osobowych.
 2. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.
 3. Prawo do przetwarzania danych osobowych.
 4. Obowiązki administratora danych osobowych.
 5. Prawa i obowiązki oraz etyka zawodowa Inspektora ochrony danych osobowych.
 6. Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Naruszenia ochrony danych osobowych - formy zabezpieczeń przed wyciekami.
 8. Urząd Ochrony Danych Osobowych - zadania i kompetencje.
 9. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej.

SEMESTR LETNI

 1. Instytucja sygnalisty a ochrona danych osobowych.
 2. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.
 3. Naruszenia i incydenty w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 4. Szacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 5. Audyt ochrony danych osobowych.
 6. Audyt na podstawie Krajowych Ram Interoperacyjności. 
 7. Umowy powierzenia danych osobowych.
 8. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych..
 9. Dobra osobiste i wizerunek - przesłanki i zakres ochrony.
 10. Odpowiedzialność karna w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Seminarium dyplomowe.