Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

Celem studiów podyplomowych "Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe" jest wyposażenie słuchacza w wiedzę związaną z utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców, a w przypadku postępowania upadłościowego – także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to: postępowanie restrukturyzacyjne, które przewiduje cztery procedury (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne) i postępowanie upadłościowe, które adresowane jest do przedsiębiorców, w tym tych, którzy mają szczególny status, np. banki, zakłady ubezpieczeniowe czy deweloperzy oraz wyjątkowo do osób fizycznych, które nie mają statusu przedsiębiorców („upadłość konsumencka”). 

Absolwent studiów podyplomowych będzie:

 • potrafił wyjaśnić cel i charakter postępowania restrukturyzacyjnego;
 • potrafi wskazać kto (dłużnik lub w przypadku postępowania sanacyjnego także wierzyciel) i w jakich okolicznościach może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • znać konstrukcję zdolności restrukturyzacyjnej i podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • umiał wskazać propozycje układowe i zasady przyjmowania układu oraz zatwierdzenia go przez sąd restrukturyzacyjny;
 • znał zasady wykonywania układu oraz – ewentualnie - jego uchylenia.

Wybrana problematyka:

 1. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych;
 2. Układ i propozycje układowe;
 3. Układ częściowy;
 4. Postępowanie przed ogłoszeniem upadłości;
 5. Postępowanie prowadzone po ogłoszeniu upadłości;
 6. Ustalenie planu spłaty wierzytelności;
 7. Upadłość konsumencka.