Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Spółdzielczość i prawo spółdzielcze

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 21 października 2024 r.

 

Spółdzielczość jest nieodzownym elementem przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ta forma ustrojowo-prawna pozostaje wciąż aktualna w gospodarce mieszkaniowej, ale także wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w sektorze bankowym. Spółdzielczość zachowuje swoiste dla niej uregulowania prawne, jak i gospodarkę finansową. Odbiorcą działalności spółdzielni jest jej członek zachowujący swoisty status prawny. Wiedza z zakresu spółdzielczości wymaga uporządkowania i właściwego przekazu, w szczególności, że obecnie stanowi wyraźny potencjał na rynku pracy. Ponadto skupia dużą liczbę członków zainteresowanych wiedzą na temat praw i obowiązków spółdzielni, do której należą. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

W ramach studiów m.in. przybliżone zostaną przesłanki i mechanizmy powstawania spółdzielni, prawa i obowiązki członków, zasady funkcjonowania organów spółdzielni, czy prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności spółdzielczej. Słuchacze nabędą umiejętności w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych poprzez wykorzystanie form spółdzielczych. Ponadto przybliżone zostaną najczęściej występujące rodzaje spółdzielczości, tj. spółdzielczość mieszkaniowa i spółdzielczość bankowa z uwzględnieniem ich specyfiki.

 

Wybrana problematyka:

 1. Działalność spółdzielcza w Polsce i jej rodzaje.
 2. Specyfika spółdzielczości bankowej.
 3. Specyfika spółdzielczości mieszkaniowej.
 4. Prawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania spółdzielni.
 5. Prawa członków spółdzielni.
 6. Zasad rozliczania finansowego i materiałowego w spółdzielniach.
 7. Przygotowanie do pracy w spółdzielczości i pełnienia funkcji zarządczych.