Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Rekrutacja na Seminarium Doktoranckie w WSPiA przedłużona

26.10.2022

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ze względu na duże zainteresowanie przedłuża rekrutację kandydatów do XII edycji Seminarium Doktoranckiego przygotowującego do napisania rozprawy doktorskiej. Główne zalety płynące z uzyskania stopnia naukowego doktora to m.in. prestiż, możliwość awansu zawodowego, społecznego oraz rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia naukowego. Jeśli jesteś zainteresowany i uważasz, że jest to twoja ścieżka rozwoju to sprawdź propozycje WSPiA.

Rekrutacja słuchaczy XII edycji
Rekrutacja do XII edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA potrwa do poniedziałku 7 listopada 2022 r. Ma charakter konkursowy. Celem takiego postępowania jest ocena predyspozycji i przygotowania Kandydata do uczestnictwa w Seminarium, a następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

Kandydaci, składając podanie, określają obszar tematyczny rozprawy doktorskiej odpowiadający ich zainteresowaniom naukowym. Do podania należy dołączyć: kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich, życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy naukowej i aktualną fotografię (taką jak do dowodu osobistego).

×

Do podania można dołączyć dodatkowe dokumentu m.in. rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego, informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych oraz przewidywanego projektu naukowo – badawczego oraz wykaz publikacji.

Rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi Kandydatami, którzy złożą wymagane dokumenty, odbędą się po zakończeniu rekrutacji. Przeprowadzi je Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA.

Co bardzo ważne w ramach obowiązującego „programu lojalnościowego” absolwenci WSPiA mają prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium. Program obejmuje osoby, które ukończyły studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA.

Doktorat daje prestiż społeczny

Jest wiele powodów, dla których warto wziąć udział w Seminarium Doktoranckim. Przede wszystkim zwieńczeniem pracy nad rozprawą doktorską jest uzyskanie stopnia doktora, który kojarzy nam się z dużą wiedzą oraz doświadczeniem. Daje to także szacunek i poważanie w społeczeństwie oraz nowe możliwości m.in. awansu zawodowego, kontynuowania i rozwoju kariery naukowej. Zalet jest wiele dlatego warto rozważyć udział w kolejnej edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA.

Doktorat w WSPiA
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora to efekt decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 r. Było to wyraz uznania dla zbudowanej przez uczelnię znakomitej kadry składającej się z wybitnych profesorów, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Mocna pozycja WSPiA i jej uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych zostały potwierdzone wyniki tegorocznej kategoryzacji polskich Uczelni przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. WSPiA otrzymała od niezależnych ekspertów oceniających działalność naukową wysoką kategorię B+. Oznacza to, że oprócz uprawnień do nadawania stopnia doktora otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Seminarium Doktoranckie
Seminarium przeznaczone jest głównie dla absolwentów kierunku „prawo”, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych wykładów dla wszystkich roczników. Słuchacze poszczególnych roczników rozwijają swój warsztat naukowy podczas Konwersatoriów oraz w ramach trzech sekcji zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Prawa Prywatnego, Publicznego i Karnego (obejmujących one problematykę związaną z tematami prac doktorskich).

Organizowane są także warsztaty, glosatoria i konferencje służące prezentacji i omówieniu tez i koncepcji prac doktorskich. Doktoranci mają możliwość publikowania w czasopismach naukowych WSPiA: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych uczelnianych publikacjach.