Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

WSPiA Liderem regionu w kategorii Szkolnictwo Wyższe

24.04.2024

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, wchodzi na nowy poziom nauczania, jednocześnie prezentując nowe spojrzenie na edukację. Uczenia w ostatnim roku przestawia się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali całej Polski. Starania Uczelni zostały docenione przez Kapitułę Konkursu organizowanego gazetę Nowiny Uczelni tytułem Lidera Regionu 2024 w kategorii Szkolnictwo Wyższe.

Konkurs Lider Regionu organizowany jest od 13 lat przez redakcję Gazety Codziennej Nowiny. Jak tłumaczą organizatorzy tego przedsięwzięcia, jest to forma docenienia wielu dynamicznych i kreatywnych firm z naszego regionu, które są pionierami przedsiębiorczości oraz innowacyjności w różnych sferach. Rozwój naszego regionu to najczęściej zasługa naszych najlepszych firm, ale też instytucji, którymi zarządzają zdolni managerowie, a także lokalnych samorządów. Pracują w nich znakomici gospodarze, szefowie i pracownicy.

WSPiA została wyróżniona przez Kapitułę konkursu już po raz ósmy. W tym roku organizatorzy przyznali nam tytuł Lidera Regionu w kategorii Szkolnictwo Wyższe za Wdrożenie Nowego Modelu Kształcenia – Punktowego Zaliczania Przedmiotów.  

Jak powiedział podczas uroczystej gali wręczenia statuetek prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dzisiejsza nagroda to zwieńczenie wieloletniej pracy nad przygotowaniem systemowego rozwiązania wpływającego na poprawę jakości, efektywności i skuteczności kształcenia dostosowanego do współczesnych czasów.

– Jesteśmy świadkami zmian, jakie zachodzą w umysłach młodzieży na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat. Wystarczy dostrzec zjawisko cyfryzacji czy skutki Covid-19. Ale nie tylko. I co się okazuje? Szkolnictwo wyższe nie nadąża za tymi zmianami w wystarczającym stopniu. Dlatego musimy wyjść naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości zwłaszcza oczekiwaniom studentów i rynku pracy. Jeśli chcemy mieć dobrych studentów, nie wystarczy dobrze nauczać! Musimy w dużo większym stopniu wpływać na ich motywację, zwiększać ich poczucie wartości i satysfakcji z osiąganych sukcesów. To jest jedno z założeń systemowego zdobywania punktów za wiedzę, czy mniejsze osiągnięcia. Mają wtedy świadomość, że potrafią robić postępy, mają potencjał intelektualny itd. A to najlepsza motywacja do nauki. W tym Modelu nauczyciel akademicki musi być mentorem i przewodnikami studentów – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że po semestrze zimowym dokonana została dokładna analiza efektywności Nowego Modelu Kształcenia. – Chcę z satysfakcją stwierdzić, że widać wyraźnie większą motywację i aktywność studentów, co przyniosło pożądane rezultaty w postaci lepszej wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów – podsumował prof. Jerzy Posłuszny. 

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

Głównym celem Nowego Modelu Kształcenia wdrażanego w WSPiA od 2023 r. jest podniesienie skuteczności, efektywności i jakości kształcenia, a także dostosowanie metod i form dydaktycznych do wymogów współczesnej rzeczywistości. Istotą Modelu jest wyzwalanie u studentów wartości i cech, które w tradycyjnych koncepcjach kształcenia nie były należycie wykorzystywane. Chodzi m.in. o: motywację, inteligencję emocjonalną, aktywność na zajęciach, systematyczność, indywidualizację kształcenia, rolę nauczyciela akademickiego, działanie zespołowe, pracowitość. Nowy model dowartościowuje także mocno zaniedbywaną ostatnio funkcję szkoły wyższej tj. działalność wychowawczą (np. uczy: odpowiedzialności, planowania, szacunku do czasu, dyscypliny i systematyczności, współpracy w grupach). Punkty są jedynie „narzędziem” realizacji celów Nowego Modelu Kształcenia. Fundamentem filozoficznym Modelu są słowa Heraklita z Efezu z IV w. p.n.e. „Nauczać to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro”.

×
×
×
×
×

Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu przez studenta punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. W subiektywnej opinii studentów, oceny często ich demotywują, bo nie zawsze bywają obiektywne. Nowy Model przenosi punkt ciężkości kształcenia na zajęcia interaktywne i praktyczne, dlatego najwięcej punktów można zdobyć właśnie na takich zajęciach.

– Jesteśmy świadkami zmian, jakie zachodzą w umysłach młodzieży na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat. Wystarczy dostrzec zjawisko cyfryzacji czy skutki Covid-19. Ale nie tylko. I co się okazuje? Szkolnictwo wyższe nie nadąża za tymi zmianami w wystarczającym stopniu. Dlatego musimy wyjść naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości zwłaszcza oczekiwaniom studentów i rynku pracy. Jeśli chcemy mieć dobrych studentów, nie wystarczy dobrze nauczać! Musimy w dużo większym stopniu wpływać na ich motywację, zwiększać ich poczucie wartości i satysfakcji z osiąganych sukcesów. To jest jedno z założeń systemowego zdobywania punktów za wiedzę, czy mniejsze osiągnięcia. Mają wtedy świadomość, że potrafią robić postępy, mają potencjał intelektualny itd. A to najlepsza motywacja do nauki. W tym Modelu nauczyciel akademicki musi być mentorem i przewodnikami studentów – mówi prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

Nowy model Kształcenia jest złożonym systemem merytorycznym i organizacyjno-informatycznym. Na system ten – oprócz Punktowego Zaliczania Przedmiotów – składają się nowatorskie rozwiązania dydaktyczne takie jak: Edukator (elektroniczny asystent studenta), MIX-edukacyjny, Kliniki Dydaktyczne, 5-sieżkowe kształcenie praktyczne.

Przez cały semestr student zbiera punkty za aktywność z danego przedmiotu objętego systemem na siedmiu drogach. Cztery są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), pozostałe trzy (MIX, obecność na zajęciach, inne aktywności) – jako fakultatywne – stwarzają możliwość uzyskania dodatkowych punktów pozwalających podnieść końcową ocenę. W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Kolejne punkty to oczywiście lepsza ocena końcowa. Oznacza to, że student ma wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Wszystkie zebrane punkty przeliczane są na końcową ocenę z danego przedmiotu, według ustalonego przelicznika. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom informatycznym każdy student może na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punktowy. Studenci, którzy zdobędą najwięcej punktów, uzyskują status „studenta wyróżniającego” oraz członkostwo a Klubie Najlepszego Studenta WSPiA.