Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administrowanie firmą

ADMINISTROWANIE FIRMĄ


Program tej specjalności, odnosząc się do przestrzeni działalności gospodarczej, obejmuje zagadnienia prawne, zarządzanie, finanse oraz ekonomię.


Praca dla Absolwenta specjalności Administrowanie Firmą:

 • własna działalność gospodarcza
 • specjalista ds. prawnych
 • specjalista ds. zarządzania


Przedmioty w ramach specjalności:

 • Fundusze UE dla przedsiębiorcy.
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych.
 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych.
 • Bankowe metody oceny zdolności kredytowej.
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy.
 • Postępowanie egzekucyjne – sądowe i administracyjne.
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 • Spory gospodarcze.


Kadra:

 • Dr W. Lichota, Kierownik oddziału umów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energiiw Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Samorządu Województwa Podkarpackiego
 • Dr M. Uryniak, specjalista ds. finansów
 • Dr M. Kurek, ekonomista, konsultant ds. biznes planów i planów strategicznych firm i jednostek samorządu terytorialnego
 • Dr G. Pelewicz, b. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
 • mgr B. Rapa, Dyrektor Regionu Podkarpackiego Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Mgr T. Kubas-Hul, b. wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. wicedyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa