Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ochrona informacji

OCHRONA INFORMACJI

Informacja jest dziś nieodzownym, jak nie jednym z najważniejszych elementów przestrzeni społeczno-gospodarczej. W bezpiecznym społeczeństwie informacyjnym wszelkie działania muszą i powinny opierać się na świadomym kontrolowaniu bezpieczeństwa ogólnego przez nadzorowanie bezpieczeństwa informacji – tej, którą gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy otoczeniu.
Ochrona informacji to przede wszystkim umiejętność analizowania otoczenia pod względem zbierania i wykorzystywania każdej z wielu dostępnych informacji, a także właściwego administrowanie informacją i zabezpieczania przed niepożądanym dostępem do niej. Właściwa ochrona informacji determinuje życie jednostki, a także instytucji, organizacji, czy grupy społecznej czyniąc z niej jedną z najważniejszych funkcji współczesnego państwa.

Powyższe powoduje, że ochrona informacji stała się wyspecjalizowaną wiedzą obejmującą różne obszary administrowania informacją, m.in.: ochronę danych osobowych, ochronę informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, czy cyberbezpieczeństwo.
Pracownicy posiadający kompleksową wiedzę na temat szeroko rozumianej ochrony informacji stanowią nieodzowny element każdej współczesnej struktury organizacyjnej. Obecnie stanowią jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Zmiany jakie wprowadzono w ramach tzw. RODO ukazały niszę w tej grupie zawodowej.

Oferta WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odpowiada na te oczekiwania. Profil specjalności obejmuje szeroko rozumianą ochronę informacji. Proponowana specjalność stanowią podstawę wykonywania zawodu m.in.: Inspektora Ochrony Danych, Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Audytorów, osób pełniących funkcję Pełnomocnika ds. Cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i niepublicznego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji rządowej i samorządowej, jak i w sektorze komercyjnym, tj. m.in.: w przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i wielu innych branżach.

Program specjalności obejmuje szeroko rozumianą ochronę informacji w jednostkach sektora publicznego i niepublicznego oraz organach wymiaru sprawiedliwości. Absolwenci tej specjalności nabywają m.in. kompetencje w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.


Praca dla Absolwenta specjalności Ochrona Informacji:

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • audytor w zakresie bezpieczeństwa informacji


Przedmioty w ramach specjalności:

 • Założenia ochrony informacji.
 • Podstawy prawne ochrony informacji.
 • System ochrony informacji niejawnych.
 • Informacja publiczna – dostęp i ochrona.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w ochronie informacji.
 • Bezpieczeństwo procesu wytwarzania dokumentów niejawnych.
 • Szacowanie ryzyka i audyt w ochronie informacji.


Kadra:

 • Dr hab. S. Rysz, przedsiębiorca, właściciel firmy ERESJOT.pl
 • Dr K.J. Jakubski, ekspert w zakresie przestępczości komputerowej
 • Podinsp. P. Filip, Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
 • Mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
 • Mgr M. Chomycz-Śmigielska, b. Wojewoda podkarpacki, b. Wójt gminy Fredropol