Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest jednym ze strategicznych celów w obszarze bezpieczeństwa państwa i zapewnia ochronę instytucjom publicznym i niepublicznym-kluczowym w sektorze gospodarki, obywatelom i społeczeństwu. Jest to obszar wymagający stałego rozwoju i rozbudowy oraz śledzenia i umiejętności identyfikacji współczesnych jego zagrożeń.

Studiując Cyberbezpieczeństwo będziesz przygotowany do pracy w charakterze specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zdolnego do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Jeśli chcesz:

 • uzyskać wiedzę, w jaki sposób działają urządzenia sieciowe w kontekście ich zabezpieczeń, w jaki sposób są chronione Twoje dane osobowe, na czym polega prawo do prywatności;
 • dowiedzieć się czym współcześnie jest wojna cybernetyczna oraz walka informacyjna;
 • poznać zaawansowane teorie takie jak: sterowanie społeczne, dezinformacja, manewrowanie społeczne, manipulacja ludźmi lub informacją, zarządzanie refleksyjne (sterowanie obrazami świata, człowieka itp.), prowadzenie wojny sieciowej;
 • poznać zagrożenia związane ze współczesnymi formami szybkiego przekazu informacji (m.in. social media typu: Facebook, Instagram) i manipulacji tym przekazem, wypaczania treści informacyjnych, a także tworzenia fałszywych komunikatów;
 • dowiedzieć się jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z popularnych komunikatorów internetowych typu Messanger, WhatsApp czy Signal;
 • czym jest zjawisko tzw. „bańki informacyjnej” (ang. filter bubble) i związanej z nim tendencji do radykalizacji poglądów i postaw

to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, poznasz sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania im, jak również będziesz znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa to dziś jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników zarówno w administracji publicznej, służbach mundurowych, siłach zbrojnych, jak i w sektorze komercyjnym, w którym ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Praca dla absolwenta specjalności Cyberbezpieczeństwo:

 • organy administracji publicznej – stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji;
 • służby mundurowe - w szczególności Policja;
 • sektor gospodarczy, w którym ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

1. Postęp teleinformatyczny i perspektywy rozwoju technologii komputerowych.

2. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Formy przestępczości komputerowej i inne patologie w cyberprzestrzeni.

4. Prawo w gospodarce elektronicznej.

5. Prawo internetowe i telekomunikacyjne.

6. Techniczne środki bezpieczeństwa informatycznego.

7. Informatyka śledcza.

8. Technologie komputerowe w zarządzaniu organizacją.

9. System bezpieczeństwa informatycznego Polski.

10. Bezpieczeństwo informatyczne w Unii Europejskiej.

11. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych.

12. Bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.

Osoby-eksperci:

 • dr Bartłomiej Kowalski (naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie),
 • Tomasz Trzos (Naczelnik Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości).
 • dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji),
 • mgr Grzegorz Świszcz (b. Wicedyrektor RCB, współautor Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, obecnie dyrektor odpowiedzialny na ochronę infrastruktury krytycznej w sektorze komercyjnym)
 • mgr Grzegorz Ogar (b. funkcjonariusz ABW, specjalizujący się w problematyce cyberbezpieczeństwa i dezinformacji)
 • mgr Witold Pizło (b. funkcjonariusz ABW, ekspert ds. bezpieczeństwa telekomunikacyjnego).