Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwie - NOWOŚĆ!

Specjalność Menadżer Bezpieczeństwa w Lotnictwie dedykowana jest studentom poszukującym w przyszłości zatrudnienia w szeroko pojętej branży lotniczej oraz w sektorze zajmującym się logistyką w lotnictwie. Przedmiotowa specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne stwarza możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do pracy w zarówno krajowych, jak i zagranicznych firmach prywatnych sektora lotniczego oraz instytucjach publicznych związanych z lotnictwem.

Podejmując studia na specjalności Menadżer Bezpieczeństwa w Lotnictwie nabędziesz wiedzę z zakresu genezy i funkcjonowania lotnictwa, podstaw prawa lotniczego, roli poszczególnych instytucji związanych z organizacją ruchu lotniczego, struktury władzy lotniczej na świecie, w Europie i w Polsce, organizacji ruchu lotniczego, bezpieczeństwa lotniczego, frazeologii i terminologii lotniczej, źródeł zagrożeń oraz badania zdarzeń lotniczych. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotniczego, analizy poziomu bezpieczeństwa, identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa w lotnictwie, określenia zakresu działań proaktywnych oraz właściwego stosowania przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.

Rynek pracy dla absolwenta specjalności Menadżer Bezpieczeństwa w Lotnictwie:

 • krajowe instytucje związane z lotnictwem np. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych,
 • międzynarodowe instytucje związane z lotnictwem np. EASA, ICAO, Eurocontrol, IATA
 • linie lotnicze, organizacje obsługowe, ośrodki szkolenia lotniczego, agenci handlingowi, firmy spedycyjne związane z transportem lotniczym, porty lotnicze,
 • Straż Graniczna, Służba Ochrony Lotniska, służby specjalne, Siły Zbrojne, Policja, PSP, LPR, Inspekcja Ochrony Środowiska

W ramach specjalności będą prowadzone zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Podstawy prawa lotniczego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • Aviation english
 • Terminologia i frazeologia lotnicza
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Personel branży lotniczej
 • Ochrona lotnictwa cywilnego
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lotnisk i lądowisk
 • Bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych
 • Obsługa naziemna w portach lotniczych
 • Badanie zdarzeń lotniczych
 • Lotnicza działalność gospodarcza
 • Odpowiedzialność prawna w lotnictwie

W ramach specjalizacji planowane są wizyty w instytucjach związanych z bezpieczeństwem lotniczym (np. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) oraz praktyki w podmiotach sektora lotniczego (np. organizacjach obsługowych, ośrodkach szkolenia lotniczego, portach lotniczych). Ponadto studentów czekają spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów w branży lotniczej np. pracownikami poszczególnych departamentów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, kontrolerami ruchu lotniczego, członkami personelu lotniczego.