Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

Obronność jest dziedziną bezpieczeństwa narodowego stanowiącą o sprawności każdego państwa. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją geopolityczną współcześnie obserwujemy wzajemne przenikanie się zagrożeń militarnych i pozamilitarnych, nazywane często zjawiskiem transsektorowości bezpieczeństwa. Specjalność Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne jest odpowiedzią na takie rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa militarnego.

Specjalność ta pozwoli studentom na pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa. Studenci nabędą umiejętności diagnozowania i analizy zewnętrznych uwarunkowań zagrożeń bezpieczeństwa i ich korelacji z zagrożeniami wewnątrz kraju. Uzyskają wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego.

Zostaną też wyposażeni w wiedzę obejmującą m.in.:

  • historię współczesnych konfliktów zbrojnych;
  • wojnę hybrydową i metody prowadzenia działań w jej zakresie;
  • rolę administracji publicznej w narodowym systemie obronnym;
  • rolę Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej;
  • programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsce organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Będą przygotowani do podejmowania zatrudnienia w różnych instytucjach w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Praca dla absolwenta specjalności Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne:

  • żołnierz zawodowy;
  • cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa;
  • pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej;
  • pracownik sektora instytucji z obszaru zarządzania kryzysowego.