Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe stanowi obecnie przejaw działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej, centralnej i terenowej, służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń. To przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Aktywność ta wymaga właściwego przygotowania merytorycznego, które wyznacza kierunek kształcenia na tej specjalności.

Opracowany przez WSPiA program studiów na specjalności Zarządzanie kryzysowe przygotuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach tzw. systemu zarządzania kryzysowego. Profil kształcenia ma na celu stworzenie modelowego administratora bezpieczeństwa – specjalisty od zarządzania kryzysowego.

Praca dla absolwenta specjalności Zarządzanie kryzysowe:

  • funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb ochrony bezpieczeństwa powszechnego (Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, służby ratownicze, Policja, Straż Graniczna);
  • urzędnicy organów administracji rządowej (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urzędy Wojewódzkie);
  • urzędnicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, miejskie służby porządkowe);
  • żołnierze i pracownicy cywilni Wojska;
  • organizatorzy systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych i instytucjach państwowych.

Przedmioty na specjalności, m.in.:

1. Terenowa administracja zarządzania kryzysowego.

2. System ratownictwa w Polsce.

3. Konstytucyjne aspekty funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych.

4. Centralne podmioty zarządzania kryzysowego.

5. Organizacja pomocy humanitarnej.

6. Planowanie cywilne.

7. Współpraca międzynarodowa w zarządzaniu kryzysowym.

8. Ochrona infrastruktury krytycznej.

9. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

10. Polityka informacyjna w sytuacji zarządzania kryzysowego.

11. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

12. Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym.