Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Kryminologia - studia I stopnia (licencjackie)

×

Możliwość poznania rzeczywistości kryminologii „z pierwszej ręki”, dostęp do nowocześnie wyposażonego Podkarpackiego Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, praktyczne przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych oraz szansa na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Studiuj „Kryminologię” w WSPiA!

Chcesz wspierać wymiar sprawiedliwości w ściganiu sprawców przestępstw? Analizować uwarunkowania psychologiczne oraz społeczne, które prowadzą daną osobę do dokonania zbrodni? Poznać mechanizmy, które tworzone są w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości? „Kryminologia” to znakomity kierunek, który przygotuje Cię do pracy w sektorze bezpieczeństwa.

Od 2022 roku jesteśmy w gronie prestiżowych uczelni kształcących na tym kierunku!

Studia pierwszego stopnia na „Kryminologii” trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. W dalszym etapie możesz kontynuować naukę na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, ze specjalnością „kryminalistyka i kryminologia”, zdobywając tytuł zawodowy magistra.

Dlaczego warto studiować Kryminologię w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej?

  • W gronie naszych wykładowców znajdziesz zarówno wybitnych naukowców, jak również doświadczonych praktyków, którzy na co dzień zajmują się kwestiami bezpieczeństwa i pracują w różnego rodzaju służbach,

  • zajęcia odbywają się zarówno online, jak i w nowocześnie wyposażonym Podkarpackim Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, gdzie w specjalistycznych laboratoriach, z wykorzystaniem sprzętu kryminalistycznego przygotujesz się do podjęcia pracy jako funkcjonariusz organów ścigania,

  • zdobędziesz wielopoziomową i interdyscyplinarną wiedzę z wszystkich dziedzin, które są istotne w zapobieganiu oraz zwalczaniu przestępczości, m.in.: kryminologii, psychologii, medycyny, prawa, geografii kryminalnej, ekonomii, socjologii w obszarze genezy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowania kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych patologii społecznych, mechanizmów prawnych podejmowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy procesów wplecionych w życie człowieka,

  • przygotujemy Cię do pracy w różnych służbach mundurowych.

Poznaj kadrę naukowo-dydaktyczną, mającą uznanie w kraju i na świecie, która prowadzi zajęcia w WSPiA >>

Praktyczne przygotowanie do zawodu

W WSPiA odchodzimy od tradycyjnych form dydaktycznych, ograniczając liczbę wykładów i wprowadzając bardziej praktyczne zajęcia. Studentów naszej Uczelni czekają liczne konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty m.in. symulowane oględziny miejsca zdarzenia, prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych umożliwiającego kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych. W programie nauczania są także zajęcia na strzelnicy elektronicznej znajdującej się na terenie naszej Uczelni.

Podczas zajęć studenci mają okazję poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Czekają ich także interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

W WSPiA proponujemy także nową formę zajęć nazwaną „Klinika Bezpieczeństwa”. W trakcie tych zajęć to Ty wcielasz się w rolę wykładowcy. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz pozostałych studentów. Twoja aktywność na takich zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

Nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”, to wyjątkowe miejsce dostosowane do potrzeb studentów, kształcących się na kierunkach „Bezpieczeństwo wewnętrze” oraz „Kryminologia”. Znajdują się w nim m.in.:

Ścieżka kariery

Studia na naszej uczelni przygotują Cię do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa, m.in. w Policji, służbie więziennej, kurateli sądowej, organach administracji rządowej, samorządowej, jak również w podmiotach zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Absolwenci „Kryminologii” posiadają pakiet umiejętności, które mogą być także wykorzystywane w sektorze prywatnym. Świetnie odnajdują się m.in. w firmach technologicznych, z branży IT czy cyberbezpieczeństwa.

 

Innowacyjna WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Od ponad trzech lat nasza Uczelnia realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania:

  • EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line,

  • SBS, czyli „step by step - krok po kroku”,

  • MIX EDUKACYJNY.

EDUKATOR jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują od wykładowcy m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z danego tematu wykładowca zamieszcza w „Edukatorze” również dodatkowe pomoce naukowe, kazusy, wyciągi z orzeczeń sądowych itp.

Nowy Model kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów

WSPiA wchodzi na nowy poziom nauczania! W ostatnim roku nasza Uczelnia przestawiła się na Nowy Model Kształcenia – Punktowe Zaliczanie Przedmiotów. Jest to pierwsze takie systemowe rozwiązanie w skali nie tylko regionu, ale całej Polski. Zaliczenie przedmiotu nie kończy się – jak dotychczas – oceną z egzaminu. Polega na systematycznym uzyskiwaniu punktów odzwierciedlających w sposób obiektywny postęp naszych studentów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Co ważne, Nowy Model kładzie nacisk na zajęcia interaktywne i praktyczne, dzięki którym studenci WSPiA mogą zdobyć najwięcej punktów.

Siedem dróg

Studenci punkty za aktywność w ramach wskazanego przedmiotu zbierają przez cały semestr na siedmiu drogach. Cztery z nich są obowiązkowe (egzamin, ćwiczenia, warsztaty, kliniki dydaktyczne), zaś pozostałe trzy (MIX, obecność, inne aktywności) – fakultatywne – dają dodatkowe punkty podnoszące końcową ocenę.

W ramach dróg obowiązkowych ustalane są minimalne liczby punktów, które student musi zdobyć, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Im więcej punktów zdobędzie w ramach dodatkowych dróg – tym lepszą ocenę uzyska na koniec semestru. Ma jednak wyraźnie zaznaczoną metę, do której dąży, systematycznie pracując na swój sukces. Przelicznik punktowy ustalony w ramach danego przedmiotu pozwala studentowi na bieżąco śledzić, jak powiększa się jego dorobek punkowy i na jaką ocenę obecnie pracuje.

Na studiach niestacjonarnych w miejsce tradycyjnych egzaminów WSPiA wprowadziła zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów - SBS, czyli „step by step - krok po kroku”. Dzięki temu studenci WSPIA nie muszą zdawać egzaminów podczas tradycyjnej sesji. W zamian mogą systematycznie, przez cały semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach.

W WSPiA można także zdobywać dodatkowe punkty – podnoszące ocenę w ramach tzw. MIXA EDUKACYJNEGO. „Premie” można zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach.

Rozwijamy Twoje zainteresowania!

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, będących uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia zdobywanego w trakcie studiów na określonym kierunku. System ten nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami!